I Åhagas styrelse återfinns följande ledamöter.

Ulf Nordgärd Ordförande
Lennart Rosengren Ledamot
Åke Björsell Ledamot
Håkan Palmborg Ledamot
Anneli Jernberg Ledamot
Roger Cardell Ledamot
Catrin Wirfalk Ledamot
   
   

 

“Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar.
Med tiden en övergiven lokverkstad.
Idag en alldeles unik plats för konferenser,
mässor, events, musik och shower.
Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.”

Läs mer om vår historia