I Åhaga Event ABs styrelse återfinns följande ledamöter.

Ulf Nordgärd Ordförande
Johan Hermansson Ledamot
Anneli Jernberg Ledamot
Catrin Wirfalk Ledamot
Catrin Ljung Ledamot
Roger Cardell Ledamot
   
   
   

 

“Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar.
Med tiden en övergiven lokverkstad.
Idag en alldeles unik plats för konferenser,
mässor, events, musik och shower.
Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.”

Läs mer om vår historia