Stadens banker har sedan starten stöttat Åhaga.

Genom detta har Åhagas position som en plats för upplevelser kunnat stärkas ytterligare. Vi riktar ett stort tack           

     

“Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar.
Med tiden en övergiven lokverkstad.
Idag en alldeles unik plats för konferenser,
mässor, events, musik och shower.
Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.”

Läs mer om vår historia