Från lokverkstad till plats för upplevelser

Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar. Med tiden en övergiven lokverkstad. Idag en alldeles unik plats för konferenser, mässor, events, musik och shower. Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.

Historien om Åhaga

Från lokverkstad till förfall...

Åhaga byggdes 1903 sedan Borås Alfvesta Jernväg hade övertagit Kindsbanan. Åhaga skötte då underhållet av loken för hela sträckan från Göteborg till Alfvesta. År 1940 övertog SJ Åhaga och Åhaga fungerade som reparationsverkstad för i huvudsak lok, men under perioden efter SJ:s övertagande reparerades även gods- och personvagnar. Verkstaden var ansluten till Borås Central via spår utmed Spårgatan/ Gånghestervägen. År 1905 var antalet anställda 70 personer som sedan successivt ökade till 130 personer 1944. Verkstaden lades ned 1965 och stod sedan mer eller mindre tom och i förfall till slutet av 1990-talet.

...till en "galen" idé

En septemberdag 1998 besökte herrarna Lennart Rosengren, Åke Björsell och Bengt Swegmark Åhaga. De klev in bland bråte, damm och smuts. Men istället för att förfasas av förfallet fastnade de för lokalens charm och fantastiska akustik.
Tankar om att förvandla den gamla lokverkstaden till ett hus för kultur, möten och upplevelser slog genast rot.

...till att Åhagastiftelsen bildas

I november 2000 registrerades Åhagastiftelsen, en ideell stiftelse som har till ändamål att främja kulturlivet i Borås och Sjuhärad.
År 2001 tecknades ett avtal med Borås Kommun om övertagande av Åhaga i avsikt att omvandla den gamla lokverkstaden till ett evenemangshus.

...till en plats för upplevelser

Efter ombyggnadsarbeten under åren 2001-2002 invigdes det nya Åhaga med pompa och ståt den 13 juni 2002.
Idag kan vi konstatera att lokalen har överträffat alla förväntningar. Sedan invigningen 2002 har nästan en miljon människor besökt Åhaga. De har fått uppleva konserter, shower, konferenser, mässor och events av mycket hög klass.

Åhaga ägs och förvaltas av Åhagastiftelsen, vars främsta uppgift är att driva verksamheten genom att hyra ut ändamålsenliga lokaler så att medel skapas för att främja och stödja kulturlivet i Borås och Sjuhärad. Åhagastiftelsen är en ideell stiftelse utan vinstintressen men har ett eftersträvat önskemål om positivt rörelseresultat för att möjliggöra investeringar i fastighet och verksamhet. Borås stad stödjer verksamheten med ett årligt bidrag. Verksamheten består idag av 4 affärsområden. Konsert, event, show och mässor. Besöksantalet för de arrangemang som arrangeras på Åhaga uppgår årligen till över 200 000 gäster. 

Från 1 januari 2023 så ligger all driftverksamhet under det av Åhagastiftelsen grundade och ägda bolaget Åhaga Event AB.

“Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar.
Med tiden en övergiven lokverkstad.
Idag en alldeles unik plats för konferenser,
mässor, events, musik och shower.
Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.”

Läs mer om vår historia