Stadens banker har sedan starten stöttat Åhaga.

Genom detta har Åhagas position som en plats för upplevelser kunnat stärkas ytterligare. Vi riktar ett stort tack till: 

           

     

“Förr hammarslag, ånga, rök och frustande järnhästar.
Med tiden en övergiven lokverkstad.
Idag en alldeles unik plats för konferenser,
mässor, events, musik och shower.
Här är historien om Åhaga – drömmen som blev sann.”

Läs mer om vår historia